Dokumenty

Aktualne wnioski o wynajęcie mieszkania w Budynku Mieszkalnym TBS Bytom Sp. z o.o. dostępne są na stronie głównej.

Załączniki przy składaniu wniosku

-Deklaracja wnioskodawcy oraz wszystkich pracujących osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania o wysokości średniomiesięcznych dochodów brutto za okres ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
-Zaświadczenia o wysokości dochodów (wnioskodawcy i osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania).
-Oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do mieszkania lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Bytom wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
-Opłata manipulacyjna 61,00zł

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, złóż w siedzibie TBS Bytom przy ul. Rynek 21/3 w godzinach przyjęć.

Załączniki