PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI O DOCHODACH

Deklaracja o dochodach – podstawy prawne

Obowiązek składania przez najemców TBS-ów deklaracji o dochodach wynika wprost z ustawy  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1020.),  a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że: „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

Termin składania deklaracji o dochodach

Deklaracje o dochodach należy składać do dnia 31.05.2019 r.

deklaracje można pobrać  https://tbsbytom.pl/wp-content/uploads/2016/02/deklaracja_o_wysokosci_dochodow.pdf